کاراته ,آسای ,شوتوکان ,المللی ,انجمن ,تمامی ,شوتوکان آسای ,المللی شوتوکان ,کاراته کاها ,تکنیکهای پیشرفته ,شوتوکان کاراتهمعرفی انجمن بین المللی شوتوکان آسای کاراته
هدف و ماموریت انجمن بین المللی شوتوکان آسای(asai)کاراته گسترش کاراته سنتی برای استفاده کاراته کاهای حرفه ای و همچنین کمک به درک بیشتر و توسعه بوجوستو(bujustu) حقیقی از طریق کاراته کاربردی میباشد
اساس آسای کاراته بر پایه سبک jka بر جای مانده از فوناکوشی /ناکایاما و تعمیم آموزه های آسای ریو کاراته میباشد.
آسای ریو کاراته توسط استاد مشهور جهان استاد تتسوهیکو آسای (tetsuhiko asai)
ابداع شده است .
ایشان شیوه مبارزه فاصله دور شوتوکان کاراته را با روش مبارزه از فاصله نزدیک کنگ فو درنای سفید و روش استفاده از سلاحهای اوکیناوایی(کوبودو) ترکیب کرده اند اعتقاد ما بر این است که این نسل بعدی بوجوتسو و بودو کاراته میباشد
هدف این سبک ارایه مفاهیم و تکنیکهای پیشرفته کاراته برای هنرجویان و کاراته کاها میباشد علاوه بر این امید است تا با راهنمایی به مربیان و اساتید کاراته زمینه مناسبی برای پیشرفت و توسعه فردی آنان فراهم آید.
انجمن بین المللی شوتوکان آسای توسط شیهان کوساکو یوکوتا(kousaku yokota)و به منظور ترویج سبک آسای بوجوتسو کاراته تشکیل شده است آسای سبکی دور از مسایل سیاسی بوده و این سبک از تمامی باشگاهها و کاراته کاها که مایل به تمرین تکنیکهای پیشرفته شوتوکان کاراته در یک محیط باز و عاری از هرگونه گرایشی هستند با روی گشاده استقبال میکند.
عضویت در این سبک برای تمامی کاراته کاها صرف نظر از سازمان و یا سبک آنها آزاد است.
روش ارایه این سبک بسیار منحصر به فرد بوده چنانکه سعی و امید در اعطای ارزش واقعی و رویکرد جامع به تمامی فعالیت های باشگاه های عضو دارد.
شوتوکان آسای ریو ایران

منبع اصلی مطلب : مربی کاراته (وبلاگ سيد علي باهري اسكويي)
برچسب ها : کاراته ,آسای ,شوتوکان ,المللی ,انجمن ,تمامی ,شوتوکان آسای ,المللی شوتوکان ,کاراته کاها ,تکنیکهای پیشرفته ,شوتوکان کاراته
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : معرفی انجمن بین المللی شوتوکان آسای کاراته